Oddział Chorób Wewnętrznych i Geriatrii

Dysponujemy 61 łóżkami, w tym:

 • 7 łóżkami monitorowanymi- intensywnego nadzoru internistycznego, 
 • 5 łóżkami wzmożonego nadzoru pielęgniarskiego.

Zajmujemy się kompleksową diagnostyką i leczeniem schorzeń internistycznych:

 • chorób układu krążenia (nadciśnienia tętniczego, niewydolności serca, zaburzeń rytmu serca)
 • chorób układu oddechowego ( zapaleń płuc, zaostrzeń POCHP astmy).
 • cukrzycy i jej powikłań
 • chorób przewodu pokarmowego
 • chorób układu moczowego.
 1. Tworzymy zespół wysokowykwalifikowanej kadry lekarskiej (specjaliści chorób wewnętrznych,diabetolodzy, kardiolodzy). 
 2. Zapewniamy konsultację specjalistyczne wynikające z procesudiagnostycznego ( np. neurologiczne, onkologiczne, chirurgiczne, ortopedyczne itp.)
 3. Zapewniamy profesjonalną opiekę pielęgniarską.
 4. W ramach hospitalizacji dysponujemy możliwością wykonywania szeregu badań dodatkowych ( EKG-Holter, RR-Holter, Rtg, USG, TK. gastrofiberoskopia, kolonoskopia).

W oddziale prowadzone jest kształcenie lekarzy- rezydentów ( łącznie 15 miejsc rezydenckich) oraz pielęgniarek. Ciągły rozwój wiedzy medycznej jest dla nas wyzwaniem i bodźcem do ciągłego podnoszenia kwalifikacji- pracownicy biorą udział w konferencjach, sympozjach  naukowych.

Zakres działalności

 • spoczynkowe badanie EKG
 • echokardiografię przezklatkową
 • echokardiografię przezprzełykową
 • elektrokardiograficzną próbę wysiłkową
 • holter EKG
 • całodobowe monitorowanie ciśnienia tętniczego krwi (ABPM)
 • gastroskopia, kolonoskopia
 • TK - tomograf komputerowy
 • Rtg pełen zakres

Baza diagnostyczna

 • echokardiografia
 • Ultrasonograf- pełen zakres
 • pracownia endoskopowa
 • pracownia badań metodą Holtera
 • pracownia USG
 • pracownia Rtg

Nasza kadra

Ozdoba w kształcie DNA

dr n. med. Sebastian Słomka

Kierownik Oddziału

dr n. med. Dariusz Sławek

Z-ca Kierownika Oddziału

dr n. med. Maria Jaworska

Starszy asystent

lek. med. Arkadiusz Herman

Starszy asystent

lek. med. Anna Adamczyk

Młodszy asystent

lek. med. Wiesław Gorazda

Młodszy asystent

lek. med. Tomasz Kaczmarek

Młodszy asystent rezydent

lek. med. Mateusz Czernicki

Młodszy asystent rezydent

lekarz Patrycja Zięba

młodszy asystent, rezydent

lekarz Jan Bednarkiewicz

młodszy asystent, rezydent