Dokumenty w sprawie odbycia praktyk

Wniosek oraz  umowę o odbycie praktyk należy składać w Dziale Organizacyjnym (budynek administracji III p. pok.35).
 Przed złożeniem ww. dokumnetów należy uzyskać zgodę/podpis na wniosku Ordynatora/Kierownika Oddziału, w którym mają się odbywać praktyki.

Ważne!  

Proszę mieć ze sobą  dokument tożsamości.


Udostępnij: