Zakład Diagnostyki Obrazowej

Zakład Diagnostyki Obrazowej

Pracownia Tomografii Komputerowej, Pracownia Rentgenodiagnostyki, Pracownia Ultrasonografii

Pawilon G


Podstawowe zadania:
Wykonywanie badań z zakresu tomografii komputerowej, ultrasonografii i rentgenodiagnostyki chorych hospitalizowanych w Szpitalu lub skierowanych z Przychodni Specjalistyczenej Szpitala oraz innych jednostek służby zdrowia.
Zakres udzielanych świadczeń:
  • badania kontrastowe całego przewodu pokarmowego,
  • badania kontrastowe układu moczowego,
  • zdjęcia całego ciała oraz zdjęcia przyłóżkowe,
  • badania jamy brzusznej USG bez dokumentacji zdjęciowej.