Zespół

"Nikt nie jest dobry przez przypadek."

                                                                                                                    Seneka Młodszy


W Szpitalu działa Zespół ds. Etyki w składzie określonym przez Zarządzenie Nr 65/2022 Dyrektora Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi z dnia 22 września 2022 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Etyki. ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Nr 233/2022 z 27 grudnia 2022 r. 

Do zadań Zespołu ds. Etyki należy w szczególności:

  1. Analizowanie i rozwiązywanie problemów etycznych personelu i pacjentów,
  2. Zdefiniowanie problemów etycznych występujących na terenie szpitala i określenie sposobów rozwiązywania najczęściej pojawiających się problemów i dylematów etycznych,
  3. Wydawanie etycznych opinii w sprawach trudnych przypadków klinicznych,
  4. prowadzenie mediacji w sytuacjach konfliktu personel -pacjent, pracownik - pracownik, pracownik - przełożony.
  5. Prowadzenie wewnętrznych szkoleń dotyczących zagadnień etycznych.

Zgłaszanie wniosków do rozstrzygnięcia przez Zespół może odbywać się przez:
a) zgłaszanie pocztą elektroniczną na adres e-mail: organizacyjny@bieganski.com.pl
b) pisemnie przez Kancelarię Szpitala, w zaklejonej kopercie adresowanej: "Do Zespołu ds. Etyki WSSz. im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi".

Zachęcamy do zapoznania się z ciekawymi materiałami dotyczącymi zagadnień etycznych w ochronie zdrowia:

Załączniki

# Plik Data publikacji Typ Rozmiar Pobrań
1 Zarządzenie powołujące Zespół 28.03.2023 11:29 pdf 561,26 KB 60
2 Zarządzenie w sprawie poszerzenia składu Zespołu 28.03.2023 11:29 pdf 315,5 KB 33
3 Kodeks Etyki Szpitala 28.03.2023 11:29 pdf 3,55 MB 26
4 Kodeks Etyki Lekarskiej 28.03.2023 12:12 pdf 256,38 KB 11
5 Kodeks Etyki Zawodowej Pielęgniarek i Położnych 28.03.2023 12:12 pdf 196,74 KB 11
6 Regulamin Zespołu ds. Etyki 30.03.2023 09:38 pdf 1,28 MB 35
Udostępnij: