Dyrekcja

Dyrektor

42 251 60 59

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

42 251 60 59

Z-ca Dyrektora ds. Techniczno - Administracyjnych

42 251 60 59

Naczelna Pielęgniarka

42 251 61 10

Główna Księgowa

42 251 61 45

Informacja szpitalna

42 251 60 11

42 251 60 50

Izba Przyjęć Dermatologiczna

Gabinet Lekarski

42 251 61 38

Izba Przyjęć Pawilon B

Rejestracja

42 251 60 70

Gabinet Internisty

42 251 62 18

Gabinet Kardiologa

42 251 60 89

Oddział Chorób Wewnętrznych i Geriatrii

Ordynator

42 251 60 37

Gabinet Lekarski

42 251 61 85

Pielęgniarka Oddziałowa

42 251 61 79

Sekretariat

42 251 60 12

Oddział Chorób Wewnętrznych


                       
                               
Oddział Chorób Zakaźnych i Hepatologii dla Dorosłych.

Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii UM

Sekretariat pav.F
42 251 62 65
Pokój lekarski
42 251 61 20
Pielęgniarka Oddziałowa

Oddział Chorób Zakaźnych i Przewodu Pokarmowego.

Klinika Chorób Zakaźnych i Chorób Wątroby UM

Ordynator

42 251 60 57

Pokój lekarski

42 251 62 15, 42 251 61 58

Pielęgniarka Oddziałowa

42 251 61 83

Sekretariat

42 251 60 57

Oddział Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i Pasożytniczych dla Dzieci

Sekretariat

42 251 60 18

Oddział Dermatologii, Dermatologii Dziecięcej i Onkologicznej

Klinika Dermatologii Dziecięcej i Onkologicznej  UM


Sekretariat
42 251 61 92

Pokój lekarski
42 251 61 38

Oddział Kardiochirurgiczny

Ordynator

42 201 45 11

Gabinet lekarski

42 201 45 22

Pielęgniarki

42 201 45 10

Sekretariat

42 201 45 20

Oddział Kardiologiczny. Klinika Kardiologii Katedry Kardiologii UM w Łodzi

                               

                               

Oddział Obserwacyjno – Zakaźny i Chorób Wątroby

                                  

                               

Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej

Gabinet lekarski

42 251 61 12

Gabinet pielęgniarek

42 251 61 69

Sekretariat

42 201 45 34

Przychodnie specjalistyczne

Infolinia

42 251 60 51

Poradnia Nabytych Zaburzeń Odporności

42 251 61 24

Certyfikowane Centrum Medycyny Podróży - Punkt Szczepień

42 251 62 49

Pracownia Endoskopii Zabiegowej

Kierownik

42 251 61 37

Rejestracja (fax)

42 251 62 63

Gabinet lekarski

42 251 45 05

Zakład Diagnostyki Obrazowej

Kierownik-Lekarze

42 251 60 58

Tomograf Komputerowy

42 251 60 36

USG

42 251 61 98

Technicy RTG

42 251 62 39

Dział Diagnostyki Laboratoryjnej

Kierownik

42 251 61 21

Udostępnij: