Dyrekcja
Dyrektor 42 251 60 59
Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa 42 251 60 59
Z-ca Dyrektora ds. Techniczno - Administracyjnych 42 251 60 59
e-mail: sekretariat@bieganski.com.pl
Naczelna Pielęgniarka 42 251 61 10
e-mail: adolna@bieganski.com.pl
Główna Księgowa 42 251 61 45
e-mail: bdolder@bieganski.com.pl
Informacja Szpitalna
42 251 60 11
42 251 60 50
e-mail: szpital@bieganski.com.pl
Izba Przyjęć Zakaźna
Telefon: 42 251 60 80
e-mail: izbazakazna@bieganski.com.pl
Izba Przyjęć Dermatologiczna
Telefon: 42 251 62 38
e-mail: dmaslankiewicz@bieganski.com.pl
Izba Przyjęć
Telefon: 42 251 60 70
e-mail: apieniek@bieganski.com.pl
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Telefon: 42 251 62 94
e-mail: oit@bieganski.com.pl
Oddział Chorób Wewnętrznych i Geriatrii
Telefon: 42 251-60-12
e-mail: interna@bieganski.com.pl
 Odcinek Chorób Zakaźnych Wątroby (budynek C piętro I)
Telefon: 42 251 62 30
e-mail: sekretariatc1@bieganski.com.pl
Oddział Chorób Wewnętrznych. Klinika Chorób Wewnętrznych i Farmakologii Klinicznej UM
Telefon: 42 251 61 35
e-mail: zak-farmakologii@bieganski.com.pl
Odcinek Chorób Zakaźnych Przewodu Pokarmowego (budynek C piętro II)
Telefon: 42 251 61 60 88
e-mail: klinikac2@bieganki.com.pl 
Oddział Kliniczny Chorób Zakaźnych i Hepatologii 
Telefon: 42 251 62-65
e-mail: sekretariatf@bieganski.com.pl
Oddział Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i Pasożytniczych dla Dzieci, Klinika Chorób Zakaźnych Dzieci UM
Telefon: 42 251 60 09
e-mail: sekretariatcp@bieganski.com.pl
Oddział Dermatologii, Dermatologii Dziecięcej i Onkologicznej, Klinika Dermatologii, Dermatologii Dziecięcej i Onkologicznej UM
Telefon: 42 251 61 92
e-mail: dermatol@bieganski.com.pl
Oddział Kardiochirurgiczny
Telefon: 42 201 45 20
e-mail kardiochirurgia@bieganski.com.pl
Oddział Kardiologiczny Klinika Kardiologii Katedry Kardiologii UM
Telefon: 42 251 61 58
e-mail: kardiologia@bieganski.com.pl
Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej
Telefon: 42 201 45 34
e-mail: rehabilitacja@bieganski.com.pl
Przychodnia Specjalistyczna
Rejestracja 42 251 60 51
Poradnia Nabytych Zaburzeń Odporności 42 251 61 24
Certyfikowane Centrum Medycyny Podróży - Punkt Szczepień 42 251 62 49
e-mail: poradnia@bieganski.com.pl
Pracownia Endoskopii Zabiegowej
Kierownik 42 251 61 37
Rejestracja (fax) 42 251 62 63
Gabinet lekarski 42 251 45 05
e-mail: endoskopia@bieganski.com.pl
Zakład Diagnostyki Obrazowej
Kierownik-Lekarze 42 251 60 58
Tomograf Komputerowy 42 251 60 51
USG 42 251 61 98
Technicy RTG 42 251 62 39
e-mail: rtg@bieganski.com.pl
Dział Diagnostyki Laboratoryjnej
Kierownik 42 251 61 21
e-mail: diagnostyka@bieganski.com.pl

Numer telefonu do kontaktu z osobami bliskimi

Oddział Anestezjologii i intensywnej Terapii

607 292 396

Oddział Chorób Wewnętrznych i Geriatrii

519 313 145

 Odcinek Chorób Zakaźnych Wątroby (budynek C piętro I)

693 938 445

Oddział Chorób Wewnętrznych, Klinika Chorób Wewnętrznych i Farmakologii Klinicznej UM

724 244 414

Oddział Kliniczny Chorób Zakaźnych i Hepatologii 

693 930 353

Odcinek Chorób Zakaźnych Przewodu Pokarmowego (budynek C piętro II)

607 292 396

Oddział Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i Pasożytniczych dla Dzieci, Klinika Chorób Zakaźnych Dzieci UM

605 051 281

Oddział Dermatologii, Dermatologii Dziecięcej i Onkologicznej, Klinika Dermatologii, Dermatologii Dziecięcej i Onkologicznej UM

693 938 213

Oddział Kardiologiczny, Klinika Kardiologii Katedry Kardiologii UM

693 334 440

Oddział Kardiochirurgiczny

519 313 140

Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej

607 292 715


Udostępnij: