Izba Przyjęć

Do Izby Przyjęć trafiają pacjenci ze schorzeniami internistycznymi, kardiologicznymi, u których muszą być wykonane pilne interwencje zabiegowe. Nie powinni być to pacjenci chorzy na chorobę zakaźną lub z jej podejrzeniem.

Na Izbę Przyjęć trafiają:

  • pacjenci przywiezieni przez Zespoły Ratownictwa Medycznego,
  • ze skierowaniem od lekarza, gdy przyjęcie do Szpitala zostało wcześniej uzgodnione,
  • ze skierowaniem od lekarza, na którym umieszczona jest adnotacja „pilne” ,
  • bez skierowania – w stanach nagłych – gdy zagrożone jest życie lub zdrowia.

Izba posiada sprzęt i wyposażeni, które zgodnie z wymogami narodowego Funduszu Zdrowia służy do podejmowania czynności medycznych związanych z oceną stanu chorego przy przyjęciu planowym do Szpitala oraz udzielaniem pierwszej pomocy medycznej. Na Izbie Przyjęć Lekarz Dyżurny bada chorego, wydaje konieczne zalecenia lecznicze (diagnostyczne i ogólne) i kieruje pacjenta na odpowiedni oddział.


Izba Przyjęć znajduje się w budynku „B”. Pracuje całodobowo. Nie pełni roli Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej, która znajduje się w Łodzi na ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 61.

Nasza kadra

Ozdoba w kształcie DNA

Anna Pieniek

Pielęgniarka Oddziałowa

Lek. med. Marek Cierpikowski

Kierownik Izby Przyjęć