Staże kierunkowe


ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 94/2016 Dyrektora Wojewódzkiego SpecjalistycznegoSzpitala im. dr WI. Biegańskiego
z dnia 7 grudnia 2016 roku
w sprawie zasad odbywania staży kierunkowych do specjalizacji przez lekarzy WSSz. im dr Wł. Biegańskiego w Łodzi oraz lekarzy zatrudnionych w innych podmiotach działalności leczniczej.
Udostępnij: