Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im dr Wł. Biegańskiego w Łodzi umożliwia prowadzenie badań klinicznych w swoich Oddziałach pod nadzorem wyspecjalizowanego personelu medycznego