Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii-Ośrodek Pozaustrojowych Technik Wpomagania Czynności Nerek i Wątroby

Oddział realizuje nieinwazyjne i inwazyjne procedury z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii, w szczególności: ciągłe terapie nerkozastępcze (Continuous Renal Replacement Therapy - CRRT), dializy wątrobowe: metodą FPSA, metodą single - pass albumin dialysis (SPAD), plazmaferezy, (wysokoobjętościowe) terapeutyczne wymiany osocza, jak również wysokospecjalistyczne techniki wentylacji mechanicznej.

 

Wykwalifikowany personel Oddziału prowadzi intensywne leczenie najciężej chorych, w tym pacjentów:

 

  • po nagłym zatrzymaniu krążenia i skutecznej resuscytacji;
  • z niewydolnością oddechową, krążenia oraz nerek;
  • we wstrząsie, w tym z sepsą;
  • z niewydolnością wielonarządową;
  • z bólem ostrym i przewlekłym;
  • w stanie zagrożenia życia z przyczyn kardiologicznych i neurologicznych;
  • bezpośrednio po ciężkich rozległych zabiegach operacyjnych z powikłaniami w przebiegu chorób przy których możliwości terapeutyczne regularnych oddziałów są niewystarczające.

 

Na Oddziale znajduje się 10 stanowisk intensywnej terapii (6 w pawilonie G i 4 w pawilonie F), wyposażonych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii (Dz.U. z 2021 r. poz. 2120).

 

Ponadto Zespół lekarzy specjalistów Oddziału wykonuje znieczulenia pacjentów poddawanych zabiegom operacyjnym, diagnostycznym i leczniczym w naszym szpitalu"Nasza kadra

Ozdoba w kształcie DNA