Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii


 Sekretariat: telefon 42 251-62-94 

W oddziale znajduje się 10 stanowisk intensywnej terapii (6 w pawilonie G i 4 w pawilonie F), wyposażonych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii.

Zakres działalności

Oddział realizuje nieinwazyjne i inwazyjne procedury z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii, w szczególności: ciągłe terapie nerkozastępcze (Continuous Renal Replacement Therapy - CRRT), dializy wątrobowe: metodą FPSA, metodą single - pass albumin dialysis (SPAD), plazmaferezy, (wysokoobjętościowe) terapeutyczne wymiany osocza, jak również wysokospecjalistyczne techniki wentylacji mechanicznej

Baza diagnostyczna

Tomografia komputerowa, diagnostyka rentgenowska, ultrasonografia, bronchofiberoskopia, elektrokardiografia, spirometria, monitorowanie hemodynamiczne mało- i nieinwazyjne.

Nasza kadra

Ozdoba w kształcie DNA