Dofinansowanie zakupu systemu holterowskiego pomiaru ciśnienia z akcesoriami w 2023 roku.

Dofinansowanie zakupu systemu holterowskiego pomiaru ciśnienia z akcesoriami w 2023 roku.

Dyrekcja Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im . dr. wł., Biegańskiego w Łodzi informuje, że Szpital otrzymał dofinansowanie na zakup systemu holterowskiego pomiaru ciśnienia z akcesoriami w 2023 roku.  Realizacja inwestycji jest finansowana  z Narodowego Programu Chorób...

Więcej informacji
ZAPEWNIENIE KOMPLEKSOWEGO ŚWIADCZENIA USŁUG MEDYCZNYCH W ZAKRESIE CHORÓB UKŁADU KRĄZENIA MODERNIZACJA ODDZIAŁU KARDIOLOGII  W WSSZ IM. DR WŁ. BIEGAŃSKIEGO W ŁODZI

ZAPEWNIENIE KOMPLEKSOWEGO ŚWIADCZENIA USŁUG MEDYCZNYCH W ZAKRESIE CHORÓB UKŁADU KRĄZENIA MODERNIZACJA ODDZIAŁU KARDIOLOGII W WSSZ IM. DR WŁ. BIEGAŃSKIEGO W ŁODZI

O inwestycji  Głównym celem przedsięwzięcia jest poprawa dostępności i jakości wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych (usług medycznych) w zakresie chorób układu krążenia i serca, świadczonych przez WSSz im. dr Wł. Biegańskiego, kierowanych w szczególności...

Więcej informacji
Inwestycja zrealizowana ze środków PZU Życie SA "Modernizacja niebezpiecznego ciągu pieszego na terenie WSSz. im. dr Wł. Biegańskiegow Łodzi"

Inwestycja zrealizowana ze środków PZU Życie SA "Modernizacja niebezpiecznego ciągu pieszego na terenie WSSz. im. dr Wł. Biegańskiegow Łodzi"

Realizacja zadania dotyczącego m odernizacja niebezpiecznego ciągu pieszego na terenie Szpitala, poprzez naprawę i wymianę chodnika na nowy bezpieczny została sfinansowana ze środków prewencyjnych PZU Życia SA .

Więcej informacji
" Modernizacja zakaźnej izby przyjęć i dostosowanie pomieszczeń do świadczenia usług medycznych dla pacjentów zakaźnych w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi "

" Modernizacja zakaźnej izby przyjęć i dostosowanie pomieszczeń do świadczenia usług medycznych dla pacjentów zakaźnych w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi "

Szpital otrzymał dofinansowanie ze środków UE z pośrednictwem Ministerstwa Zdrowia na realizację inwestycji pn. " Modernizacja zakaźnej izby przyjęć i dostosowanie pomieszczeń do świadczenia usług medycznych dla pacjentów zakaźnych w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu im. dr Wł....

Więcej informacji
"Dostosowanie Pawilonu D do świadczenia usług medycznych dla pacjentów zakaźnych w związku z COVID-19 w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi"

"Dostosowanie Pawilonu D do świadczenia usług medycznych dla pacjentów zakaźnych w związku z COVID-19 w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi"

Informujemy, że Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi realizuje projekt pn. "Dostosowanie Pawilonu D do świadczenia usług medycznych dla pacjentów zakaźnych w związku z COVID19 w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi" ...

Więcej informacji
Modernizacja istniejących oraz wdrażanie nowych e- usług w WSSz. im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi

Modernizacja istniejących oraz wdrażanie nowych e- usług w WSSz. im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi

Informujemy, że Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi realizuje projekt nr WNDRPLD.07.01.02100005/19 pod nazwą  „Modernizacja istniejących oraz wdrażanie nowych e usług w WSSz. im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi” dofinansowanego ze środków EFRR na podstawie...

Więcej informacji
„Utworzenie pododdziału geriatrii na bazie oddziału chorób wewnętrznych jako element poprawy jakości usług medycznych dla osób starszych w WSSz. Im. Dr Wł. Biegańskiego w łodzi”

„Utworzenie pododdziału geriatrii na bazie oddziału chorób wewnętrznych jako element poprawy jakości usług medycznych dla osób starszych w WSSz. Im. Dr Wł. Biegańskiego w łodzi”

Cel projektu głównym celem przedsięwzięcia jest poprawa dostępności i jakości medycznych świadczeń geriatrycznych w województwie łódzkim, kierowanych w szczególności do mieszkańców regionu Beneficjent Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. Dr Wł. Biegańskiego w łodzi Umowa o dofinansowanie...

Więcej informacji
"Wdrażanie obiegu leków z użyciem kodów kreskowych w aptece oraz rozbudowa sysytemu ewidencji majątku szpitala o elektroniczną inwentaryzację w WSSz. Im. Dr Wł. Biegańskiego w łodzi"

"Wdrażanie obiegu leków z użyciem kodów kreskowych w aptece oraz rozbudowa sysytemu ewidencji majątku szpitala o elektroniczną inwentaryzację w WSSz. Im. Dr Wł. Biegańskiego w łodzi"

Cel projektu poprawa sprawności i efektywności usług medycznych poprzez usprawnienie i zwiększenie funkcjonalności szpitalnych systemów informatycznych WSSz. Im. Dr Wł. Biegańskiego w łodzi. Beneficjent Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. Dr Wł. Biegańskiego w łodzi Umowa o dofinansowanie...

Więcej informacji