"Dostosowanie Pawilonu D do świadczenia usług medycznych dla pacjentów zakaźnych w związku z COVID-19 w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi"

"Dostosowanie Pawilonu D do świadczenia usług medycznych dla pacjentów zakaźnych w związku z COVID-19 w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi"

Informujemy, że Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi realizuje projekt pn. "Dostosowanie Pawilonu D do świadczenia usług medycznych dla pacjentów zakaźnych w związku z COVID19 w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi" ...

Więcej informacji
Modernizacja istniejących oraz wdrażanie nowych e- usług w WSSz. im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi

Modernizacja istniejących oraz wdrażanie nowych e- usług w WSSz. im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi

Informujemy, że Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi realizuje projekt nr WNDRPLD.07.01.02100005/19 pod nazwą  „Modernizacja istniejących oraz wdrażanie nowych e usług w WSSz. im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi” dofinansowanego ze środków EFRR na podstawie...

Więcej informacji
„Utworzenie pododdziału geriatrii na bazie oddziału chorób wewnętrznych jako element poprawy jakości usług medycznych dla osób starszych w WSSz. Im. Dr Wł. Biegańskiego w łodzi”

„Utworzenie pododdziału geriatrii na bazie oddziału chorób wewnętrznych jako element poprawy jakości usług medycznych dla osób starszych w WSSz. Im. Dr Wł. Biegańskiego w łodzi”

Cel projektu głównym celem przedsięwzięcia jest poprawa dostępności i jakości medycznych świadczeń geriatrycznych w województwie łódzkim, kierowanych w szczególności do mieszkańców regionu Beneficjent Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. Dr Wł. Biegańskiego w łodzi Umowa o dofinansowanie...

Więcej informacji
"Wdrażanie obiegu leków z użyciem kodów kreskowych w aptece oraz rozbudowa sysytemu ewidencji majątku szpitala o elektroniczną inwentaryzację w WSSz. Im. Dr Wł. Biegańskiego w łodzi"

"Wdrażanie obiegu leków z użyciem kodów kreskowych w aptece oraz rozbudowa sysytemu ewidencji majątku szpitala o elektroniczną inwentaryzację w WSSz. Im. Dr Wł. Biegańskiego w łodzi"

Cel projektu poprawa sprawności i efektywności usług medycznych poprzez usprawnienie i zwiększenie funkcjonalności szpitalnych systemów informatycznych WSSz. Im. Dr Wł. Biegańskiego w łodzi. Beneficjent Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. Dr Wł. Biegańskiego w łodzi Umowa o dofinansowanie...

Więcej informacji
„Zapewnienie kompleksowego świadczenia usług medycznych w zakresie chorób układu krążenia modernizacja części łóżkowej oddziału kardiochirurgii w WSSz. im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi”

„Zapewnienie kompleksowego świadczenia usług medycznych w zakresie chorób układu krążenia modernizacja części łóżkowej oddziału kardiochirurgii w WSSz. im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi”

Cel projektu poprawa dostępności i jakości wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych (usług medycznych) w zakresie chorób układu krążenia i serca, świadczonych w WSSz. im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi.  Beneficjent Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi Umowa...

Więcej informacji
„Poprawa stanu bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców województwa łódzkiego poprzez utworzenie na bazie oddziałów zakaźnych centrum diagnozowania i leczenia chorób zakaźnych w WSSz. Im. Dr Wł. Biegańskiego w Łodzi”

„Poprawa stanu bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców województwa łódzkiego poprzez utworzenie na bazie oddziałów zakaźnych centrum diagnozowania i leczenia chorób zakaźnych w WSSz. Im. Dr Wł. Biegańskiego w Łodzi”

Dyrekcja Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi uprzejmie informuje, iż zakończyła realizacje projektu  pn „Poprawa stanu bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Województwa Łódzkiego poprzez utworzenie na bazie oddziałów zakaźnych Centrum Diagnozowania i...

Więcej informacji
„Wdrożenie obiegu leków z użyciem kodów kreskowych w aptece oraz rozbudowa systemu ewidencji majątku szpitala o elektroniczną inwentaryzację w WSSz. Im. Dr Wł. Biegańskiego w Łodzi”

„Wdrożenie obiegu leków z użyciem kodów kreskowych w aptece oraz rozbudowa systemu ewidencji majątku szpitala o elektroniczną inwentaryzację w WSSz. Im. Dr Wł. Biegańskiego w Łodzi”

Informujemy, ze dnia 15 kwietnia zakończono dostawę wraz z wdrożeniem i szkoleniami w zakresie kodów kreskowych i elektronicznej inwentaryzacji w ramach realizacji projektu pn. ” Wdrożenie obiegu leków z użyciem kodów kreskowych w aptece oraz rozbudowa systemu ewidencji majątku szpitala o...

Więcej informacji
„Zapewnienie kompleksowego świadczenia usług medycznych w zakresie chorób układu krążenia poprzez uruchomienie bloku operacyjnego w WSSz.  Im. Dr Wł. Biegańskiego w Łodzi”

„Zapewnienie kompleksowego świadczenia usług medycznych w zakresie chorób układu krążenia poprzez uruchomienie bloku operacyjnego w WSSz. Im. Dr Wł. Biegańskiego w Łodzi”

Inwestycja w ramach tego projektu jest podzielona na dwie części. Pierwsza część została rozpoczęta i zakończyła się w 2014 roku. Przedmiotem inwestycji, która została zrealizowana  była przebudowa i rozbudowa istniejącego Pawilonu B na terenie Szpitala. Przebudowa obejmowała fragment budynku...

Więcej informacji