Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej

Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej powstał w roku 2007. W roku 2009 uruchomiony został również Ośrodek Dzienny Rehabilitacji Kardiologicznej. W oddziale znajduje się 20 łóżek. Sale pacjentów wyposażone są w umywalki lub oddzielne  węzły sanitarne. Na każdej sali jest telewizor. W oddziale znajdują się dwie sale treningowe, sala do prób wysiłkowych, gabinet laseroterapii.Na sali wykładowej organizowane są zajęcia edukacyjne w zakresie zachowań prozdrowotnych, psychoedukacji i zdrowego odżywiania prowadzone w formie prelekcji i prezentacji multimedialnych w ramachwtórnej prewencji chorób układu krążenia.

Kompleksowa rehabilitacja kardiologiczna jest prowadzona zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i aktualną wiedzą medyczną. Pacjentami zajmuje się multidyscyplinarny zespół specjalistów. Pracownicy oddziału aktualizują swoją wiedzę uczestnicząc w kongresach, konferencjach, kursach i szkoleniach oraz śledząc literaturę fachową.

 Oddział posiada akredytację Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego do prowadzenia stażu kierunkowego z kardiologii i rehabilitacji kardiologicznej w programie  specjalizacji z rehabilitacji medycznej. 

Zakres działalności
Udzielane są  świadczenia zdrowotne w zakresie kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej:
 • w warunkach stacjonarnych 
 • w warunkach ośrodka dziennego
 • w ramach kardiologicznej telerehabilitacji hybrydowej
 • Leczeniu usprawniającemu  poddawani są pacjenci:
 • po ostrych zespołach wieńcowych (zawał serca, niestabilna choroba wieńcowa)
 • po angioplastyce wieńcowej
 • po operacji wszczepienia pomostów naczyniowych aortalno-wieńcowych omijających typu bypass
 • po wszczepieniu zastawek serca
 • po wszczepieniu urządzenia stymulującego serce (rozrusznik, CRT, ICD)
 • z niewydolnością serca
Pacjenci  poddawani są treningowi  fizycznemu wytrzymałościowemu i oporowemu. Korzystają również  z gimnastyki ogólnousprawniającej oraz zajęć Nordic Walking prowadzonych przez  dyplomowanego instruktora. Rodzaj i intensywność ćwiczeń ustalane są przez lekarza specjalistę  kardiologa i lekarza specjalistę rehabilitacji medycznej w porozumieniu z fizjoterapeutą na podstawie oceny stanu klinicznego pacjenta i wyników testu wysiłkowego na bieżni ruchomej lub badania ergospirometrycznego. Oprócz rehabilitacji fizycznej prowadzona jest rehabilitacja psychospołeczna, optymalizacja farmakoterapii, diagnostyka i zwalczanie czynników ryzyka choroby wieńcowej, edukacja prozdrowotna. 
Oddział posiada sprzęt do leczenia usprawniającego
 • Zestaw do treningów interwałowych i ze stałym obciążeniem  z  5 cykloergometrami i centralą monitorującą
 • Zestaw do prób wysiłkowych z bieżnią ruchomą 
 • Urządzenia do telerehabilitacji współpracujące z platformą telemedyczną
 • Wielofunkcyjne urządzenie do ćwiczeń oporowych „ATLAS”
 • Urządzenie do ćwiczeń wzmacniających mięśnie kończyn dolnych „steper”
 • Urządzenie do treningu – „wioślarz”
 • Rower eliptyczny („orbitrek)
 • Urządzenie do ćwiczeń czynnych kończyn górnych i dolnych – rotor
 • Obciążniki i taśmy Tera Band do ćwiczeń ogólnousprawniających
 • Kije do Nordic Walking
 • Aparat do zabiegów elektroleczniczych: diadynamik, prądy interferencyjne
 • Aparat do  laseroterapii
 • Lampa bio-v do leczenia światłem spolaryzowanym

Podstawą przyjęcia pacjenta jest skierowanie wystawione przez lekarza z oddziału kardiologii, kardiochirurgii, chorób wewnętrznych lub z poradni kardiologicznej bądź rehabilitacyjnej. 

Nasza kadra

Ozdoba w kształcie DNA