Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej

Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej

Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej powstał w roku 2007. W roku 2009 uruchomiony został również Ośrodek Dzienny Rehabilitacji Kardiologicznej. W 2023 r. Oddział został oddany do użytku po kompleksowym remoncie. Znajduje się na nim 12  łóżek, docelowo będzie ich 20. Sale pacjentów wyposażone są w umywalki lub oddzielne  węzły sanitarne. Na każdej sali jest telewizor. W oddziale znajdują się dwie sale treningowe, sala do prób wysiłkowych, gabinet laseroterapii. Na sali wykładowej organizowane są zajęcia edukacyjne w zakresie zachowań prozdrowotnych, psychoedukacji i zdrowego odżywiania prowadzone w formie prelekcji i prezentacji multimedialnych w ramachwtórnej prewencji chorób układu krążenia.

Kompleksowa rehabilitacja kardiologiczna jest prowadzona zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i aktualną wiedzą medyczną. Pacjentami zajmuje się multidyscyplinarny zespół specjalistów. Pracownicy oddziału aktualizują swoją wiedzę uczestnicząc w kongresach, konferencjach, kursach i szkoleniach oraz śledząc literaturę fachową.
 Oddział posiada akredytację Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego do prowadzenia stażu kierunkowego z kardiologii i rehabilitacji kardiologicznej w programie  specjalizacji z rehabilitacji medycznej. 
Zakres działalności
Udzielane są  świadczenia zdrowotne w zakresie kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej:

w warunkach stacjonarnych 
w warunkach ośrodka dziennego
w ramach kardiologicznej telerehabilitacji hybrydowej
Leczeniu usprawniającemu  poddawani są pacjenci:
po ostrych zespołach wieńcowych (zawał serca, niestabilna choroba wieńcowa)
po angioplastyce wieńcowej
po operacji wszczepienia pomostów naczyniowych aortalno-wieńcowych omijających typu bypass
po wszczepieniu zastawek serca
po wszczepieniu urządzenia stymulującego serce (rozrusznik, CRT, ICD)
z niewydolnością serca
Pacjenci  poddawani są treningowi  fizycznemu wytrzymałościowemu i oporowemu. Korzystają również  z gimnastyki ogólnousprawniającej oraz zajęć Nordic Walking prowadzonych przez  dyplomowanego instruktora. Rodzaj i intensywność ćwiczeń ustalane są przez lekarza specjalistę  kardiologa i lekarza specjalistę rehabilitacji medycznej w porozumieniu z fizjoterapeutą na podstawie oceny stanu klinicznego pacjenta i wyników testu wysiłkowego na bieżni ruchomej lub badania ergospirometrycznego. Oprócz rehabilitacji fizycznej prowadzona jest rehabilitacja psychospołeczna, optymalizacja farmakoterapii, diagnostyka i zwalczanie czynników ryzyka choroby wieńcowej, edukacja prozdrowotna. 
Oddział posiada sprzęt do leczenia usprawniającego
Zestaw do treningów interwałowych i ze stałym obciążeniem  z  5 cykloergometrami i centralą monitorującą
Zestaw do prób wysiłkowych z bieżnią ruchomą 
Urządzenia do telerehabilitacji współpracujące z platformą telemedyczną
Wielofunkcyjne urządzenie do ćwiczeń oporowych „ATLAS”
Urządzenie do ćwiczeń wzmacniających mięśnie kończyn dolnych „steper”
Urządzenie do treningu – „wioślarz”
Rower eliptyczny („orbitrek)
Urządzenie do ćwiczeń czynnych kończyn górnych i dolnych – rotor
Obciążniki i taśmy Tera Band do ćwiczeń ogólnousprawniających
Kije do Nordic Walking
Aparat do zabiegów elektroleczniczych: diadynamik, prądy interferencyjne
Aparat do  laseroterapii
Lampa bio-v do leczenia światłem spolaryzowanym

Na leczenie do Ośrodka Dziennego Rehabilitacji Kardiologicznej można otrzymać skierowanie od lekarza kardiologa, będąc pod opieką poradni specjalistycznej. Na leczenie w Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej skierowanie otrzymuje pacjent po pobycie w szpitalu z powodu chorób układu krążenia. W obu przypadkach należy skontaktować się z sekretariatem Oddziału (w godz. 8.00 – 15:00, pod nr tel. 607 292 715), którzy wyznaczy termin możliwego przyjęcia. W wyznaczonym dniu należy się stawić ze skierowaniem na Izbie Przyjęć Szpitala.Nasza kadra

Ozdoba w kształcie DNA

mgr Dorota Maślankiewicz

Pielęgniarka Oddziałowa

mgr Ewa Fijałkowska

Specjalistka pielęgniarka

mgr Anna Kawecka

Specjalistka pielęgniarka

mgr Agnieszka Sobczak-Żebrowska

Specjalistka pielęgniarka

Wiesława Menes

Starsza pielęgniarka

Henryka Orłowska

Starsza pielęgniarka

Anna Idziak-Kuberska

Starsza pielęgniarka

mgr Eliza Kowalska

Starszy asystent

mgr Justyna Cywińska

Starszy asystent

mgr Joanna Albrecht

Młodszy asystent

Jolanta Lambrecht

Technik fizjoterapii

Wiktoria Soboska

Sekretarka medyczna

Renata Szymańska

Starsza pielęgniarka

mgr Anna Tokarska

Fizjoterapeuta