Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej

Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej

Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej powstał w roku 2007. W roku 2009 uruchomiony został również Ośrodek Dzienny Rehabilitacji Kardiologicznej. W 2023 r. Oddział został oddany do użytku po kompleksowym remoncie. Znajduje się na nim 12  łóżek, docelowo będzie ich 20. Sale pacjentów wyposażone są w umywalki lub oddzielne  węzły sanitarne. Na każdej sali jest telewizor. W oddziale znajdują się dwie sale treningowe, sala do prób wysiłkowych, gabinet laseroterapii. Na sali wykładowej organizowane są zajęcia edukacyjne w zakresie zachowań prozdrowotnych, psychoedukacji i zdrowego odżywiania prowadzone w formie prelekcji i prezentacji multimedialnych w ramachwtórnej prewencji chorób układu krążenia.

Kompleksowa rehabilitacja kardiologiczna jest prowadzona zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i aktualną wiedzą medyczną. Pacjentami zajmuje się multidyscyplinarny zespół specjalistów. Pracownicy oddziału aktualizują swoją wiedzę uczestnicząc w kongresach, konferencjach, kursach i szkoleniach oraz śledząc literaturę fachową.
 Oddział posiada akredytację Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego do prowadzenia stażu kierunkowego z kardiologii i rehabilitacji kardiologicznej w programie  specjalizacji z rehabilitacji medycznej. 
Zakres działalności
Udzielane są  świadczenia zdrowotne w zakresie kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej:

w warunkach stacjonarnych 
w warunkach ośrodka dziennego
w ramach kardiologicznej telerehabilitacji hybrydowej
Leczeniu usprawniającemu  poddawani są pacjenci:
po ostrych zespołach wieńcowych (zawał serca, niestabilna choroba wieńcowa)
po angioplastyce wieńcowej
po operacji wszczepienia pomostów naczyniowych aortalno-wieńcowych omijających typu bypass
po wszczepieniu zastawek serca
po wszczepieniu urządzenia stymulującego serce (rozrusznik, CRT, ICD)
z niewydolnością serca
Pacjenci  poddawani są treningowi  fizycznemu wytrzymałościowemu i oporowemu. Korzystają również  z gimnastyki ogólnousprawniającej oraz zajęć Nordic Walking prowadzonych przez  dyplomowanego instruktora. Rodzaj i intensywność ćwiczeń ustalane są przez lekarza specjalistę  kardiologa i lekarza specjalistę rehabilitacji medycznej w porozumieniu z fizjoterapeutą na podstawie oceny stanu klinicznego pacjenta i wyników testu wysiłkowego na bieżni ruchomej lub badania ergospirometrycznego. Oprócz rehabilitacji fizycznej prowadzona jest rehabilitacja psychospołeczna, optymalizacja farmakoterapii, diagnostyka i zwalczanie czynników ryzyka choroby wieńcowej, edukacja prozdrowotna. 
Oddział posiada sprzęt do leczenia usprawniającego
Zestaw do treningów interwałowych i ze stałym obciążeniem  z  5 cykloergometrami i centralą monitorującą
Zestaw do prób wysiłkowych z bieżnią ruchomą 
Urządzenia do telerehabilitacji współpracujące z platformą telemedyczną
Wielofunkcyjne urządzenie do ćwiczeń oporowych „ATLAS”
Urządzenie do ćwiczeń wzmacniających mięśnie kończyn dolnych „steper”
Urządzenie do treningu – „wioślarz”
Rower eliptyczny („orbitrek)
Urządzenie do ćwiczeń czynnych kończyn górnych i dolnych – rotor
Obciążniki i taśmy Tera Band do ćwiczeń ogólnousprawniających
Kije do Nordic Walking
Aparat do zabiegów elektroleczniczych: diadynamik, prądy interferencyjne
Aparat do  laseroterapii
Lampa bio-v do leczenia światłem spolaryzowanym

Na leczenie do Ośrodka Dziennego Rehabilitacji Kardiologicznej można otrzymać skierowanie od lekarza kardiologa, będąc pod opieką poradni specjalistycznej. Na leczenie w Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej skierowanie otrzymuje pacjent po pobycie w szpitalu z powodu chorób układu krążenia. W obu przypadkach należy skontaktować się z sekretariatem Oddziału (w godz. 8.00 – 15:00, pod nr tel. 607 292 715), którzy wyznaczy termin możliwego przyjęcia. W wyznaczonym dniu należy się stawić ze skierowaniem na Izbie Przyjęć Szpitala.Nasza kadra

Ozdoba w kształcie DNA

Lek. Ewa Wądołowska

Starszy asystent

mgr Dorota Maślankiewicz

Pielęgniarka Oddziałowa

mgr Ewa Fijałkowska

Specjalistka pielęgniarka

mgr Anna Kawecka

Specjalistka pielęgniarka

mgr Agnieszka Sobczak-Żebrowska

Specjalistka pielęgniarka

Wiesława Menes

Starsza pielęgniarka

Henryka Orłowska

Starsza pielęgniarka

Anna Idziak-Kuberska

Starsza pielęgniarka

mgr Eliza Kowalska

Starszy asystent

mgr Justyna Cywińska

Starszy asystent

mgr Joanna Albrecht

Młodszy asystent

Jolanta Lambrecht

Technik fizjoterapii

Renata Szymańska

Starsza pielęgniarka

mgr Anna Tokarska

Fizjoterapeuta