Czym się zajmujemy:

 1. Zaopatrujemy szpital w leki, jałowe wyroby medyczne i odczynniki laboratoryjne.
 2. Współuczestniczymy w przygotowaniu postępowań przetargowych na leki, płyny infuzyjne i środki opatrunkowe. 
 3. Monitorujemy przebieg umów zawartych na dostawę leków i wyrobów medycznych, które powierzono nam do realizacji. 
 4. Nadzorujemy przebieg umów depozytowych. 
 5. Sporządzamy leki recepturowe. 
 6. Prowadzimy nadzór nad gospodarką lekami i wyrobami medycznymi poprzez:
  • kontrole apteczek oddziałowych,
  • współuczestnictwo w tworzeniu Receptariusza Szpitalnego,
  • współudział w pracy zespołów zadaniowych funkcjonujących na terenie szpitala,7.


  7. Dbamy o bezpieczeństwo dystrybuowanych przez nas leków i wyrobów medycznych poprzez:

  • systematyczne sprawdzanie terminów ważności,
  • monitorowanie temperatury i wilgotności pomieszczeń, w których są przechowywane,
  • monitorowanie temperatury w lodówkach przeznaczonych do przechowywania leków i wyrobów medycznych,
  • codzienne poszukiwanie komunikatów i decyzji wstrzymujących lub wycofujących leki z obrotu, a także komunikatów bezpieczeństwa dotyczących wyrobów medycznych oraz poprzez koordynację działań na terenie szpitala w przypadku powzięcia informacji o wstrzymaniu lub wycofaniu z obrotu asortymentu, który został zakupiony,
  • również poprzez ciągłe szkolenie. 


Struktura Apteki Szpitalnej: 

W skład Apteki Szpitalnej  wchodzą:

 • Dział Ekspedycji
 • Dział Receptury 
 • Dział Wyrobów Medycznych
 • Dział Depozytów
 • Księgowość
 • Komora Przyjęć


Personel:

Kierownik apteki dr n. med. DALINDA SZPRUCH - specjalista w zakresie farmacji szpitalnej i aptecznej

3 magistrów

4 techników

3 pomoce apteczne


Telefony kontaktowe::

kierownik :  42/ 251-62-29

Z-ca kierownika/fax : 42/ 251-60-90

Biuro:  42/ 251-62-97

Ekspedycja:  42/ 251-61-29 

Receptura:  42/ 251-61-97


Udostępnij: