Zmiana Regulaminu  Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w WSSz. im dr Wł. Biegańskiego w Łodzi.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzaniem Wewnętrznym Dyrektora Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi z dnia 19.04.2023r. został wprowadzony nowy Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Osoby uprawnione do korzystania ze środków  ZFŚS szczegółowe  informacje w tym zakresie mogą  uzyskać pod numerem telefonu 42 251-60-56 (Sekcja ds. Pracowniczych). 
Udostępnij: