Poradnia Chorób Zakaźnych dla Dzieci

Do poradni przyjmowane są dzieci ze skierowaniem od lekarza POZ lub innego specjalisty, mającego podpisany kontrakt z NFZ, po wykonaniu niezbędnych badań uzasadniających konieczność dalszej specjalistycznej diagnostyki.

Prowadzone są konsultacje, diagnostyka specjalistyczna oraz leczenie:

  • chorób zakaźnych wywołanych przez pierwotniaki
  • chorób wywołanych przez krętki
  • robaczyc
  • następstw chorób zakaźnych i pasożytniczych
  • przewlekłych wirusowych zapaleń wątroby

Wymagane są aktualne badania: morfologia z rozmazem, badania kału w kierunku pasożytów, badania parametrów funkcji wątroby, badania serologiczne zakażeń wirusami hepatologicznymi i USG jamy brzusznej (w zależności od treści skierowania).

W momencie zgłoszenia należy okazać dowód potwierdzający tożsamość (legitymacja szkolna, studencka) w celu weryfikacji uprawnień do bezpłatnych świadczeń, skierowanie oraz posiadaną dokumentacje medyczną.