Izba Przyjęć Zakaźna

Izba przyjęć zakaźna nie udziela świadczeń w ramach nocnej i świątecznej pomocy medycznej

Izba Przyjęć posiada sprzęt i wyposażenie, zgodne z wymaganiami NFZ służące do podejmowania czynności  medycznych  związanych z:

  • oceną stanu chorego przy przyjęciu planowym do szpitala
  • udzieleniem pierwszej pomocy medycznej

Nasza kadra

Ozdoba w kształcie DNA

mgr Anna Madanowska

Pielęgniarka Oddziałowa