Izba Przyjęć Zakaźna

Izba Przyjęć Dermatologiczna znajduje się w budynku „T” i przyjmuje pacjentów do Oddziału Dermatologii tel.: 42 251 62 38

Gabinet Lekarski Izby Przyjęć Dermatologicznej tel.: 42 251 61 38 

Izba Przyjęć  Zakaźna Pracuje w trybie ciągłym,

Natomiast Izba Przyjęć Dermatologiczna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 -14:35

W Izbie Przyjęć udzielane są świadczenia pacjentom:
  • w stanach nagłych, w tym bez skierowania,
  • ze skierowaniem oznaczonym „pilne”,
  • z zaplanowanym terminem przyjęcia do Szpitala.

Izba przyjęć zakaźna nie udziela świadczeń w ramach nocnej i świątecznej pomocy medycznej

Izba Przyjęć posiada sprzęt i wyposażenie, zgodne z wymaganiami NFZ służące do podejmowania czynności  medycznych  związanych z:

  • oceną stanu chorego przy przyjęciu planowym do szpitala
  • udzieleniem pierwszej pomocy medycznej

Nasza kadra

Ozdoba w kształcie DNA

mgr Anna Madanowska

Pielęgniarka Oddziałowa