Izba Przyjęć Zakaźna

Do Zakaźnej Izby Przyjęć powinni trafiać pacjenci chorujący na chorobę zakaźną lub z jej  podejrzeniem (COVID – 19, ospa małpia, gruźlica, HIV/AIDS, Ospa, Odra, Różyczka, Rotawirusy i in.)

Całodobowo można zgłosić się na Zakaźną Izbę Przyjęć:

·        ze skierowaniem od lekarza, gdy przyjęcie do Szpitala zostało wcześniej uzgodnione,

·        ze skierowaniem od lekarza, na którym umieszczona jest adnotacja „pilne” ,

·        bez skierowania – w stanach nagłych – gdy zagrożone jest życie lub zdrowia.

Na Izbę Przyjęć Zakaźną trafiają także Pacjenci przywiezieni przez Zespół Ratownictwa Medycznego. Izba posiada sprzęt i wyposażenie, które zgodnie z wymogami narodowego Funduszu Zdrowia służy do podejmowania czynności medycznych związanych z  oceną stanu chorego przy przyjęciu planowym do Szpitala oraz udzielaniem pierwszej pomocy medycznej. Na Izbie Przyjęć Zakaźnej Lekarz Dyżurny bada chorego, wydaje konieczne zalecenia lecznicze  (diagnostyczne i ogólne) i kieruje chorego na odpowiedni oddział.

Izba Przyjęć Zakaźna znajduje się w budynku „C”. Pracuje całodobowo. W godzinach 14:35 – 7:00 w weekendy, święta i dni wolne od pracy zastępuje Dermatologiczną Izbę Przyjęć. Nie pełni roli Nocnej  i Świątecznej Opieki Zdrowotnej, która znajduje się w  Łodzi na ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 61.

Nasza kadra

Ozdoba w kształcie DNA

Anna Madanowska

Pielęgniarka Oddziałowa