Pracownia Endoskopii Zabiegowej

W Pracowni znajdują się 2 sale do przeprowadzania badań diagnostycznych i zabiegów endoskopowych w zakresie górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego oraz sala tzw. wybudzeniowa dla chorych u których badania endoskopowe były przeprowadzane w sedacji. Na każdej z wymienionych sal znajduje się aparatura monitorująca parametry funkcji życiowych jak również, istnieje możliwość w każdej chwili podłączenia na wszystkich stanowiskach gazów medycznych.

Diagnostyka i wykonywanie zabiegów endoskopowych w zakresie przewodu pokarmowego zgodne jest z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego. Zarówno lekarze jak i pielęgniarki Pracowni biorą udział w konferencjach, szkoleniach i kursach, podnosząc na bieżąco swoje kwalifikacje zawodowe. Pracownia dysponuje najnowocześniejszym obecnie sprzętem endoskopowym do przeprowadzania badań i zabiegów endoskopowych w zakresie górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego oraz sprzętem, który zapewnia jednocześnie pełne bezpieczeństwo pod względem epidemiologicznym. 

Zakres działalności

  • endoskopia górnego odcinka przewodu pokarmowego (pobranie materiału do badania hist. pat. Oraz na obecność Helicobacter pylori),
  • endoskopia dolnego odcinka przewodu pokarmowego (pobranie materiału do badania hist. pat.), 
  • zabieg endoskopowe w zakresie górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego (np. polipektomia, obliteracja żylaków przełyku),
  • możliwość pełnego monitorowania funkcji życiowych (EKG, RR, tętno, SpO2) podczas wykonywania badań i zabiegów endoskopowych w sedacji,
  • możliwość monitorowania i dokumentowania czystości używanego sprzętu endoskopowego,
  • możliwość przechowywania w pełnej czystości sprzętu endoskopowego. 


Wykaz realizowanych procedur 

Kolonoskopia - zalecenia przed zabiegiemBaza diagnostyczna
  • GASTRODUODENOSKOPIA DIAGNOSTYCZNA
  • GASTRODUODENOSKOPIA ZABIEGOWA
  • KOLONOSKOPIA DIAGNOSTYCZNA
  • KOLONOSKOPIA ZABIEGOWA

Nasza kadra

Ozdoba w kształcie DNA