Odwiedziny pacjentów odbywają się we wszystkie dni tygodnia. 

Dopuszcza się możliwość odwiedzin pacjentów z zachowaniem poniższych rygorów bezpieczeństwa epidemiologicznego:

  1. a) osoba odwiedzająca bezwzględnie powinna mieć prawidłowo założoną maseczkę (zasłaniającą usta i nos), powinna zdezynfekować ręce i stosować się do zaleceń personelu,
  2. b) przy pacjencie może przebywać jednoczasowo 1 osoba odwiedzająca, w szczególnych sytuacjach – 2 osoby,
  3. c) w trakcie odwiedzin odwiedzający nie mogą wychodzić poza salę,
  4. d) zakazuje się odwiedzin osobom wykazującym objawy infekcji,
  5. e) odwiedziny pacjentów hospitalizowanych z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 mogą odbywać się za indywidualną zgodą Kierownika Oddziału lub lekarza dyżurnego oraz po udzieleniu instruktażu personelu medycznego na temat zasad obowiązujących w trakcie odwiedzin pacjenta izolowanego oraz stosowania dodatkowych środków ochrony indywidualnej.

W sytuacji zaistnienia prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów,  odwiedziny mogą zostać zawieszone na czas określony przez Dyrektora Szpitala.

Odwiedzający, którzy nie stosują się do ww. zasad, mogą zostać poproszeni o opuszczenie Oddziału.

Udostępnij: