Oddział Kardiologiczny. Klinika Kardiologii Katedry Kardiologii UM w Łodzi, pododdział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego.

Zakres udzielanych świadczeń:

Podstawowe zadania Oddziału to udzielanie świadczeń w warunkach stacjonarnych pacjentom wymagającym całodobowego nadzoru medycznego -  z powikłaniami lub wysokim ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych, z poważnymi chorobami współistniejącymi oraz w  warunkach dziennego pobytu.

Na bazie oddziału funkcjonuje Klinika Kardiologii UM, która stanowi referencyjny ośrodek specjalistyczny i należy do wiodących jednostek ochrony zdrowia w naszym mieście. Klinika została stworzona i do roku 2009 kierowana przez Panią Profesor Marię Krzemińską-Pakułę i może poszczycić się już blisko czterdziestoletnią historią z wieloma osiągnięciami, szczególnie w zakresie diagnostyki obrazowej chorób serca, kardiologii interwencyjnej i elektroterapii. Klinika należy do wąskiego grona najaktywniejszych naukowo ośrodków medycyny klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, z wieloma osiągnięciami przedstawianymi i docenianymi na forum krajowym i międzynarodowym. Prowadzono w niej liczne innowacyjne projekty wdrożeniowo-badawcze, dotyczące między innymi:

  1. zaawansowanych technik echokardiograficznych,
  2. kompleksowej opieki nad chorymi z zawałem serca, arytmiami, niewydolnością serca,
  3. badań nad regeneracją serca z użyciem komórek macierzystych,
  4. opieki nad pacjentami z nadciśnieniem płucnymi na poziomie referencyjnym,
  5. innowacyjnych zabiegów przeznaczyniowych.

Klinika współpracuje z Oddziałem Kardiochirurgii, funkcjonującym od 2014 roku w naszym Szpitalu oraz  chlubi się też możliwością zapewnienia ciągłości opieki przez ściśle współpracujący Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej.

Nasza kadra

Ozdoba w kształcie DNA

mgr Aneta Felchner

P.o. Pielęgniarki Oddziałowej