Oddział Kardiologiczny. Klinika Kardiologii Katedry Kardiologii UM w Łodzi, pododdział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego.

Oddział Kardiologiczny. Klinika Kardiologii Katedry Kardiologii UM w Łodzi

Wkrótce więcej szczegółów.