Poradnia Chorób Zakaźnych dla Dorosłych

Baza diagnostyczna przychodni specjalistycznej: Centralne Laboratorium Szpitala im. dr Wł. Biegańskiego z pełnym zakresem usług laboratoryjnych standardowych, immunoserologicznych, identyfikacja antygenów metodą PCR, diagnostyka grzybic, parazytologiczna w tym choroby tropikalne, ultrasonografia (USG), elastografia, EKG, echokardiografia, próby wysiłkowe, monitorowanie EKG metodą HOLTERA, 24-godzinne monitorowanie RR.