Izba Przyjęć Dermatologiczna

Izba Przyjęć Dermatologiczna to „furtka” do Oddział Dermatologii, Dermatologii Dziecięcej i Onkologicznej, Klinika Dermatologii, Dermatologii  Dziecięcej i Onkologicznej UM, gdzie funkcjonują Pododdziały Dermatologii dla Dzieci oraz Dermatologii dla Dorosłych.

W godzinach 7:00 – 14:35 można zgłosić się na Izbę Przyjęć Dermatologiczną:

·        ze skierowaniem od lekarza, gdy przyjęcie do Szpitala zostało wcześniej uzgodnione,

·        ze skierowaniem od lekarza, na którym umieszczona jest adnotacja „pilne” ,

·         bez skierowania – w stanach nagłych – gdy zagrożone jest życie lub zdrowia.

Telefon na Dermatologiczną Izbę Przyjęć to kom. 663 366 020

Izba Przyjęć Dermatologiczna znajduje się w budynku „T”. Organizacyjnie jest podporządkowana Izbie Przyjęć Zakaźnej (budynek „C”), która przejmuje jej rolę w tygodniu od godziny 14:35, w weekendy i dni wolne od pracy.