Punkt szczepień. Certyfikowane Centrum Medycyny Podróży

Szczepienia ochronne są bezpieczną i skuteczną metodą ochrony przed chorobami zakaźnymi. Szczepionki wykorzystują naturalne zdolności obronne organizmu i zapewniają długotrwałą, często wieloletnią odporność.

W Punkcie szczepień wykonywane są:


szczepienia przed podróżą


Szczepienia zalecane dla turystów stanowią bardzo ważny element przygotowań zdrowotnych do podróży zagranicznych, zwłaszcza w przypadku wyjazdów
w rejony tropikalne lub do krajów o złych warunkach sanitarnych. 

Zgodnie z wytycznymi WHO w międzynarodowym ruchu podróżnych realizowane są szczepienia obowiązkowe przeciwko żółtej febrze i meningokowemu zapaleniu opon mózgowych. 

Przy wakcynacji wydawane jest Międzynarodowe Świadectwo Szczepień. 

 

szczepienia po ekspozycji przeciw wściekliźnie


Wścieklizna to wirusowa, śmiertelna choroba układu nerwowego przenoszona przez ssaki. Wirus wścieklizny przenoszony jest ze śliną chorego zwierzęcia poprzez ugryzienie albo oślinienie uszkodzonej skóry lub błon śluzowych człowieka. Źródłem zakażenia wścieklizną są dzikie zwierzęta drapieżne, nietoperze, szopy pracze, zwierzęta domowe, np. psy, koty, rzadziej sarny, bydło, wiewiórki, gryzonie zakażone przypadkowo wścieklizną. 

Szczepienie skutecznie chroni przed zachorowaniem zarówno przed kontaktem z chorym zwierzęciem jak
i po ekspozycji.

Ludzkie szczepionki przeciw wściekliźnie podawane są profilaktycznie osobom narażonym zawodowo na kontakt ze wściekłymi zwierzętami lub podróżującymi w tereny endemiczne. Stosuje się również szczepienia po narażeniu na kontakt z wirusem, np. u osób które zostały pogryzione lub miały kontakt ze śliną zakażonego lub potencjalnie zakażonego zwierzęcia. 

Szczepienia profilaktyczne stosowane są w trzech dawkach szczepienia podstawowego w odstępach 0, 7, 21-28 dni. Po 12 miesiącach podaje się dawkę uzupełniającą po 12 miesiącach, a następnie dawki przypominające co 5 lat. 

Po kontakcie ze zwierzęciem podejrzanym o zakażenie, osobom wcześniej niezaszczepionym podaje się 5 dawek szczepionki w odstępach czasu 0, 3, 7, 14 oraz 28 – 30 dni oraz immunoglobulinę z pierwszą dawką szczepionki. Osobom wcześniej zaszczepionym podajemy 2 dawki szczepionki w odstępach czasu 0, 3 dni, bez immunoglobuliny.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt e-mail: punktszczepien@bieganski.com.pl
Aktualności z oddziału