Punkt szczepień. Certyfikowane Centrum Medycyny Podróży

Szczepienia ochronne są bezpieczną i skuteczną metodą ochrony przed chorobami zakaźnymi. Szczepionki wykorzystują naturalne zdolności obronne organizmu i zapewniają długotrwałą, często wieloletnią odporność.

W Punkcie szczepień wykonywane są:


szczepienia przed podróżą


Szczepienia zalecane dla turystów stanowią bardzo ważny element przygotowań zdrowotnych do podróży zagranicznych, zwłaszcza w przypadku wyjazdów
w rejony tropikalne lub do krajów o złych warunkach sanitarnych. 

Zgodnie z wytycznymi WHO w międzynarodowym ruchu podróżnych realizowane są szczepienia obowiązkowe przeciwko żółtej febrze i meningokowemu zapaleniu opon mózgowych. 

Przy wakcynacji wydawane jest Międzynarodowe Świadectwo Szczepień. 

 

szczepienia po ekspozycji przeciw wściekliźnie


Wścieklizna to wirusowa, śmiertelna choroba układu nerwowego przenoszona przez ssaki. Wirus wścieklizny przenoszony jest ze śliną chorego zwierzęcia poprzez ugryzienie albo oślinienie uszkodzonej skóry lub błon śluzowych człowieka. Źródłem zakażenia wścieklizną są dzikie zwierzęta drapieżne, nietoperze, szopy pracze, zwierzęta domowe, np. psy, koty, rzadziej sarny, bydło, wiewiórki, gryzonie zakażone przypadkowo wścieklizną. 

Szczepienie skutecznie chroni przed zachorowaniem zarówno przed kontaktem z chorym zwierzęciem jak
i po ekspozycji.

Ludzkie szczepionki przeciw wściekliźnie podawane są profilaktycznie osobom narażonym zawodowo na kontakt ze wściekłymi zwierzętami lub podróżującymi w tereny endemiczne. Stosuje się również szczepienia po narażeniu na kontakt z wirusem, np. u osób które zostały pogryzione lub miały kontakt ze śliną zakażonego lub potencjalnie zakażonego zwierzęcia. 

Szczepienia profilaktyczne stosowane są w trzech dawkach szczepienia podstawowego w odstępach 0, 7, 21-28 dni. Po 12 miesiącach podaje się dawkę uzupełniającą po 12 miesiącach, a następnie dawki przypominające co 5 lat. 

Po kontakcie ze zwierzęciem podejrzanym o zakażenie, osobom wcześniej niezaszczepionym podaje się 5 dawek szczepionki w odstępach czasu 0, 3, 7, 14 oraz 28 – 30 dni oraz immunoglobulinę z pierwszą dawką szczepionki. Osobom wcześniej zaszczepionym podajemy 2 dawki szczepionki w odstępach czasu 0, 3 dni, bez immunoglobuliny.


szczepienia przeciw COVID-19


Punkt szczepień realizuje szczepienia przeciw COVID-19 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 14. 
Godziny pracy punktu szczepień są uzależnione od ilości osób chętnych do zaszczepienia. 

PROCES SZCZEPIENIA:

1.      Wyznacz termin - skontaktuj się z rejestracją pod numerem telefonu 42 251-61-00, z infolinią NFZ 989 lub osobiście w rejestracji przy specjalnie do tego przeznaczonym stanowisku,

2.      Zarezerwuj sobie czas. 
Pamiętaj proszę, że proces szczepienia składa się z kilku etapów, mianowicie: 

Ø  kontroli temperatury, 

Ø  rzetelnego wypełnienia  ankiety kwalifikacyjnej, 

Ø  wizyty kwalifikacyjnej i wywiadu lekarskiego, 

Ø  szczepienia w gabinecie szczepień. 

Po przyjęciu szczepienia należy odczekać 15 minut na terenie Przychodni w bliskiej odległości personelu medyczne celem zgłoszenia ewentualnego pogorszenia samopoczucia lub powikłań. 
W zależności od reakcji organizmu na szczepienie z przyczyn od nas niezależnych mogą powstawać opóźnienia. 

3.      Staw się na wyznaczony termin w swojej godzinie i przejdź wszystkie etapy procesu szczepienia po kolei. 


Certyfikat poszczepienny można wygenerować po zakończonym procesie szczepienia samodzielnie logując się na swoje IPK (Internetowe Konto Pacjenta) lub poprosić o wydruk w Rejestracji Przychodni Specjalistycznej. 

Więcej informacji: www.gov.pl/web/koronawirus


Aktualności z oddziału