Zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (tj. Dz. U. 2022 r., poz.1304 ze zm.)  pacjent chcący otrzymać dokumentację medyczną z leczenia szpitalnego oraz z leczenia w poradniach specjalistycznych zobowiązany jest do wypełnienia wniosku. Wzór wniosku znajduje się w tabeli poniżej.

Wnioski należy składać .

 • w Poradni Przyszpitalnej w dni powszednie w godzinach 7:30-16:00 lub na adres
  e-mail poradnia@bieganski.com.pl w przypadku gdy dokumentacja dotyczy leczenia
  w poradniach specjalistycznych,
 • w Dziale Ekonomiki Świadczeń, Statystyki i Dokumentacji Medycznej w dni powszednie w godzinach 7:30-15:00 lub na adres e-mail statystyka@bieganski.com.pl
  w przypadku gdy dokumentacja dotyczy leczenia w oddziałach szpitalnych

Opłata za udostępnienie dokumentacji medycznej.

Za udostępnienie dokumentacji medycznej Szpital pobierana jest opłata w wysokości:

 • Jedna strona wyciągu albo odpisu - 16,29 zł (netto) / 20,04 zł (brutto)
 • Jedna strona kopii lub wydruku - 0,57 zł (netto) /0,70 zł ( brutto)
 • Informatyczny nośnik danych(CD) - 3,25  zł (netto) / 4,00 zł (brutto) 

Podstawą wyliczenia kwoty odpłatności jest art. 28 ust. 4 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta (Dz.U. z 2022 r. poz. 1876).

Zgodnie z art. 28 ww. ustawy

"2a Opłata, o której mowa w ust.1 nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej:

1)     pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie i w sposób , o którym mowa w art. 27. Ust 1 pkt 2 i 5 oraz ust.3;

2)     w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania
o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust.1.”

 

Na udostępnienie dokumentacji oczekuje się do 14 dni od daty złożenia wniosku.

 

Załączniki

# Plik Data publikacji Typ Rozmiar Pobrań
1 Wniosek o udostępnianie dokumentacji medycznej pacjenta 31.08.2021 14:44 pdf 537,46 KB 736
Udostępnij: