Kancelaria jest czynna w dni powszednie w godzinach 8:30 - 14:30.


Wnioski:

  • Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej.
  • Podanie o wypożyczenie oryginału dokumentacji medycznej.
  • Podanie o wypożyczenie klisz RTG - płyt CD/ DVD.
  • Wnioski po wypełnieniu należy składać w Kancelarii Szpitala.
  • Na udostępnienie dokumentacji oczekuje się 7 dni od daty złożenia wniosku.


Zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. 2010 nr 252  poz. 1697)  w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania pacjent chcący otrzymać dokumentację medyczną z leczenia szpitalnego oraz z leczenia w poradniach specjalistycznych zobowiązany jest do wypełnienia poniższych wniosków.

Udostępnij: