Oddział Kardiochirurgiczny

Oddział Kardiochirurgiczny


W Oddziale znajdują się 23 łóżka, w tym 8 łóżek intensywnego nadzoru kardiologicznego, wyposażone w specjalistyczny sprzęt medyczny. 2 z 8 łóżek wzmożonego nadzoru znajdują się w izolatkach. Sale chorych są w większości 2 osobowe. Na każdej z nich istnieje możliwość podłączenia tlenu oraz aparatury monitorującej parametry funkcji życiowych. Oddział posiada akredytację do prowadzenia specjalizacji w zakresie kardiochirurgii, jak również prowadzenia staży cząstkowych w zakresie kardiochirurgii dla lekarzy w trakcie innych specjalizacji. Diagnostyka i leczenie pacjentów prowadzona jest zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Polskiego Towarzystwa Kardio- Torakochirurgów i z aktualną wiedzą medyczną. Pracownicy Oddziału biorą udział w konferencjach, sympozjach, szkoleniach i kursach, podnosząc swoje kwalifikacje i na bieżąco śledząc najnowsze doniesienia naukowe.

Zakres działalności

  • Chirurgiczna rewaskularyzacja mięśnia sercowego, w tym operacje na bijącym sercu bez użyciakrążenia pozaustrojoweo (OPCAB)
  • Operacje naprawcze zastawek serca,
  • Operacje implantacji biologicznych i mechanicznych protez zatawkowych w leczeniu wad nabytych serca
  • Operacje miniinwazyjne w zakresie chirurgii wieńcoweji zastawkowej.
  • Zabieg przeznaczyniowej implantacji zastawki aortalnej ( TAVI)
  • Operacje wzakresie tętnicy głównej, leczenie tętniaków aorty z zastosowaniem proteznaczyniowych i stentów wewnątzrnaczyniowych.
  • Operacje wad wrodzonych u dorosłychpacjentów.


Szczegółowy wykaz zabiegów kardiochirurgicznych Nasza kadra

Ozdoba w kształcie DNA

Aktualności z oddziału