Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi

Strukturę Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi tworzą Zakłady Lecznicze:

  1. Szpital Wielospecjalistyczny,
  2. Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego

 

Podmiotem tworzącym Zakład jest Samorząd Województwa Łódzkiego, który działa przez swoje organy:

  1. Sejmik Województwa Łódzkiego,
  2. Zarząd Województwa Łódzkiego.

 

  • Zakład posiada osobowość prawną.
  • Siedzibą Zakładu jest miasto Łódź.
  • Zakład może posługiwać się następującym skrótem swojej nazwy: „WSSz. im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi”.
  • Miejscem udzielania świadczeń Zdrowotnych przez Zakład jest jego siedziba zlokalizowana w Łodzi przy ul. Kniaziewicza 1/5 , 91-347 Łódź za wyjątkiem świadczeń z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, które udzielane są przy ul. Gustawa Herlinga – Grudzińskiego 61, 91-498 Łódź.

 

Wszelkie sprawy dotyczące sposobu i warunków udzielania świadczeń zdrowotnych, nieuregulowane w ustawie o działalności leczniczej (tj. Dz. U. 2022 r. , poz. 633 z późn. zm.) i Statucie Szpitala określa Regulamin Organizacyjny Zakładu. To ważny dokument, który powstał zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej i został wprowadzony ZARZĄDZENIEM NR 185/2022 Dyrektora Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr. Wł. Biegańskiego w Łodzi z dnia 22 listopada 2022 roku w sprawie zmiany treści Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi. Zapraszamy do zapoznania się z jego treścią.

Załączniki

# Plik Data publikacji Typ Rozmiar Pobrań
1 Cennik usług medycznych wykonywanych w Poradniach i Pracowniach Diagnostycznych - zał. nr 6 -lipiec 2023 30.06.2023 13:18 pdf 206,34 KB 436
2 Cennik badań laboratoryjnych - zał. nr 7 -lipiec 2023 30.06.2023 13:20 pdf 403,53 KB 1083
3 Regulamin Organizacyjny- Zarządzenie nr 34/2023 30.06.2023 13:27 pdf 375,22 KB 41
4 Regulamin Organizacyjny- strona 30.06.2023 13:28 pdf 205,03 KB 29
5 Regulamin organizacyjny treść 30.06.2023 13:29 pdf 355,21 KB 62
6 Schemat organizacyjny -struktura -arkusz 1 30.06.2023 13:30 pdf 154,02 KB 104
7 Schemat organizacyjny -struktura -arkusz 2 30.06.2023 13:30 pdf 167,96 KB 58
8 Zał nr 3-depozyt rzeczy wartościowych pacjenta 30.06.2023 13:31 pdf 193,88 KB 4
9 Zał nr 2 -zadania komórek organizacyjnych Szpitala 30.06.2023 13:34 pdf 398,23 KB 40
10 Zał nr 4 -wzór umowy o świadczenie usług medycznych 30.06.2023 13:35 pdf 184,32 KB 17
11 Cennik usług medycznych wykonywanych w Oddziałach Szpitalnych_załącznik Nr 5_Zarządzenie Nr 69/2023 06.03.2024 13:19 pdf 5,52 MB 2
Udostępnij: