INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, iż skargi i wnioski składane osobiście przez osoby niepełnosprawne w zakresie hospitalizacji pacjentów oraz porad ambulatoryjnej opieki specjalistycznej przyjmuje  Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa w Przychodni Specjalistycznej w gabinecie koordynatora rejestracji we wtorki w godz. 9;00-10;00 lub po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym do Sekretariatu Głównego nr 42 251-60-59.

Udostępnij: