Oddział Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i Pasożytniczych dla Dzieci

Oddział liczy 36 łóżek.

 • Każda sala ma oddzielny węzeł sanitarny. 
 • 6 sal izolacyjnych ma oddzielne wyjścia na zewnątrz i przedsionki z wyciągiem powietrza 
 • Na każdej z sal istnieje możliwość podłączenia aparatury monitorującej parametry życiowe oraz tlenu. 
 • Oddział posiada akredytację do prowadzenia specjalizacji w zakresie pediatrii i chorób zakaźnych jak również prowadzenia staży cząstkowych z w/w specjalizacji.
 • Oddział stanowi Klinikę Chorób Zakaźnych Dla Dzieci - prowadzone są w nim zajęcia dla studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
 • Pracownicy Oddziału biorą udział zarówno w polskich jaki i zagranicznych konferencjach, szkoleniach, kursach podnosząc cały czas swoje kwalifikacje zawodowe tak aby leczenie pacjentów odbywało się na najwyższym poziomie i zgodnie z aktualną wiedzą medyczną.

Zakres działalności

Leczenie dzieci w wieku od 0 do 18 lat z następującymi schorzeniami:
 1. Zakażenia centralnego układu nerwowego (ropne zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu, wirusowe zapalenia mózgu, ostre rozsiane zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego
 2. Ostre i przewlekłe zapalenia wątroby o etiologii wirusowej i innej
 3. Biegunki zakaźne – ostre i przewlekłe
 4. Choroby zakaźne wieku dziecięcego wymagające hospitalizacji ze względu na ciężki przebieg lub powikłania: ospa wietrzna, odra, krztusiec, płonica, mononukleoza zakaźna
 5. Grypa i jej powikłania
 6. Choroby skóry, które ze względu na konieczność izolacji nie wchodzą w zakres leczenia w oddziale dermatologii dziecięcej
 7. Zakażenia wrodzone, bądź nabyte w okresie okołoporodowym: toksoplazmoza, różyczka, cytomegalia, ospa wietrzna, opryszczka
 8. Zakażenia wirusem HIV i AIDS
 9. Zakażenia odkleszczowe (borelioza, kleszczowe zapalenie mózgu)
 10. Zakażenia pasożytnicze (włośnica, bąblowica, toksoplazmoza narządowa)
 11. Leczenie powikłań po szczepieniach ochronnych, oraz prowadzenie szczepień u pacjentów z ryzykiem wystąpienia takich powikłań
 12. Czynna profilaktyka wścieklizny

Prowadzimy diagnostykę i różnicowanie: 

 • neuroinfekcji (punkcja lędźwiowa),
 • zapaleń wątroby i  stanów żółtaczkowych (z biopsją gruboigłową wątroby)
 • biegunek zakaźnych
 • zakażeń wrodzonych
 • grypy, w tym A H1N1/2009
 • zakażenia wirusem HIV i AIDS 

Nasza kadra

Ozdoba w kształcie DNA