lek. med. Kamilla Zawitkowska-Witczak

Z-ca Kierownika Oddziału

specjalizacja z zakresu chorób wewnętrznych