dr n. med. Dariusz Sławek

Z-ca Kierownika Oddziału

specjalizacja z zakresu: chorób wewnętrznych, kardiologii