dr n. med. Katarzyna Tabara

Starszy asystent

Absolwentka Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. W ramach stażu podyplomowego pracowała w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką we Wrocławiu, następnie w latach 2009-2010 – w oddziale klinicznym alergologii dziecięcej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 we Wrocławiu. Od 2010 roku stale pracuje w Klinice Dermatologii, Dermatologii Dziecięcej i Onkologicznej Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Łodzi, obecnie na stanowisku starszego asystenta w oddziale dermatologii dziecięcej. W roku 2012 rozpoczęła stacjonarne studia doktoranckie na wydziale wojskowo-lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, zakończone w roku 2018, uzyskaniem tytułu doktora nauk medycznych na podstawie rozprawy pt: „Ocena stężeń wybranych cytokin w surowicy krwi u dzieci z łysieniem plackowatym”. W roku 2017 uzyskała tytuł specjalisty dermatologii i wenerologii. W latach 2017 -2021 odbywała szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie alergologii w oddziale klinicznym Chorób Wewnętrznych Astmy i Alergii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Norberta Barlickiego w Łodzi. Członek Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Polskiego Towarzystwa Alergologicznego oraz European Society for Pediatric Dermatology.