• "Wdrażanie obiegu leków z użyciem kodów kreskowych w aptece oraz rozbudowa sysytemu ewidencji majątku szpitala o elektroniczną inwentaryzację w WSSz. Im. Dr Wł. Biegańskiego w łodzi"

 • Koszt inwestycji:

  164 697,00 zł

 • Data zakończenia:

  2020-12-31

 • Kategoria:

  Inwestycje z Funduszy Europejskich

 • Jednostka:

 • Udostępnij:

O inwestycji

Cel projektu : poprawa sprawności i efektywności usług medycznych poprzez usprawnienie i zwiększenie funkcjonalności szpitalnych systemów informatycznych WSSz. Im. Dr Wł. Biegańskiego w łodzi.

Beneficjent : Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. Dr Wł. Biegańskiego w łodzi

Umowa o dofinansowanie projektu nr uda-rpld.07.01.02-10-0064/17-00

Wartość całkowita projektu :164 697,00 zł

Wartość dofinansowania: 100 716,00 zł tj. 84% wydatków kwalifikowalnych dofinansowanych ze środków regionalnego programu operacyjnego wł na lata 2014-2020 ( oś priorytetowa VII infrastruktura dla usług społecznych, działanie VII.1 technologie informacyjno-komunikacyjne,poddziałanie VII.1.2 technologie informacyjno-komunikacyjne