O inwestycji

Dyrekcja Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi uprzejmie informuje, iż zakończyła realizacje projektu  pn: „Poprawa stanu bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Województwa Łódzkiego poprzez utworzenie na bazie oddziałów zakaźnych Centrum Diagnozowania i Leczenia Chorób Zakaźnych w WSSz. im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi", umieszczony na liście projektów kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

Projekt obejmował przebudowę i modernizacje istniejącej infrastruktury oddziałów zakaźnych z wydzieleniem odcinka izolacyjnego, izby zakaźnej, pomieszczeń przychodni specjalistycznej, laboratorium, działu diagnostyki obrazowej oraz pomieszczeń służących dezynfekcji i sterylizacji. W ramach przewidzianych działań zakupiony został specjalistyczny sprzęt i aparatura medyczna, wyposażenie meblowe oraz informatyczne. 

Realizacja zadania obejmowała lata  2009 - 2014 z podziałem na poszczególne etapy.

  • W pierwszym etapie wykonano modernizację:
  • Pawilonu F- z wydzieleniem odcinka izolacyjnego 
  • Pawilonu G- Przychodni Specjalistycznej
  • Pawilonu H- Punktu przyjęcia materiału do dezynfekcji i sterylizacji
  • Pawilonu L- Działu Diagnostyki Laboratoryjnej
  • Modernizację pomieszczeń w celu uruchomienia Pracowni Tomografii Komputerowej wraz z zakupem niezbędnego sprzętu i aparatury medycznej, wyposażenia meblowego i informatycznego do poszczególnych obiektów objętych dofinansowaniem 

W ramach drugiego etapu w pełni został zmodernizowany:

  • Pawilon C, w którym zlokalizowane są oddziały chorób zakaźnych dla dorosłych oraz oddział dla dzieci wraz z Centralną Zakaźną Izbą Przyjęć 
  • Wykonane zostały wszystkie prace budowlane umożliwiające dostosowanie oddziałów zakaźnych do aktualnych wymogów sanitarno-technicznych w szczególności do hospitalizacji pacjentów chorych zakaźnie.
  • Jednocześnie oddziały zostały wyposażone w nowy sprzęt i aparaturę medyczną, wyposażenie meblowe i informatyczne.

 W ramach trzeciego etapu dokonano modernizacji:

Pawilonu E- roboty budowlane, zakup sprzętu i aparatury medycznej, zakup wyposażenia meblowego.