Prof. dr hab. n. med. Andrzej Kaszuba

Starszy asystent

Ukończył studia na Wydziale Lekarskim Wojskowej Akademii Medycznej. Od 1974 roku pracował w Klinice Dermatologicznej WAM w Łodzi, jako asystent, starszy asystent (1974–1984) i adiunkt (1984–1991). W latach 1991–2002 był kierownikiem Kliniki Dermatologicznej WAM. Od 2002 roku pełni funkcję kierownika Kliniki Dermatologii, Dermatologii Dziecięcej i Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W latach 2009–2014 był konsultantem krajowym w dziedzinie dermatologii i wenerologii. Pełni również funkcję wiceprezesa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego przewodniczącego Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Był ordynatorem Oddziału Dermatologii, Dermatologii Dziecięcej i Onkologicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi.

Jest założycielem i współwłaścicielem specjalistycznych prywatnych placówek medycznych w Łodzi. Dzięki jego inicjatywie powstało Centrum Szkoleniowe Dermatologii Estetycznej, w których certyfikaty zabiegowe zdobyło około 4000 polskich lekarzy specjalizujących się w wielu dziedzinach. 

Jest także autorem licznych publikacji naukowych. W fachowych pismach medycznych w kraju i zagranicą ukazało się około 348 prac sygnowanych jego nazwiskiem. Powstało także 43 pozycji wydawniczych, których jest autorem i współautorem. Regularnie bierze udział w licznych konferencjach i sympozjach naukowych w Polsce i na świecie.