Prof. dr hab. n. med. Maciej Jabłkowski

p.o. Kierownika Oddziału