Dofinansowanie

Informujemy, że Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi otrzymał dofinansowanie na realizację zadania: „Doposażenie w aparaty USG z funkcją echokardiografii”, w ramach programu profilaktyki zdrowotnej pn. „ Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2021”.

Celem zadania jest dążenie do zapewnienia dostępu do najnowszych osiągnięć technicznych i technologicznych w zakresie diagnostyki i leczenia chorób układu serca i naczyń poprzez wyposażenie realizatorów zadania w aparaty USG z funkcją echokardiografii, umożliwiające diagnostykę i leczenie chorób układu krążenia.

 DOFINANSOWANIE  245 767,81 PLN

 CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU 247 625,00 PLN

Udostępnij:

Może Cię zainteresować