"Utworzenie pododdziału geriatrii na bazie oddziału chorób wewnętrznych jako element poprawy jakości usług medycznych dla osób starszych w WSSz. Im. Dr Wł. Biegańskiego w łodzi"

O inwestycji

Szpital przystapił do realizacji projektu. Został wyłoniony wykonawca robót budowlanych i rozpoczeto prace.