Poradnia Wad Serca

Poradnia Wad Serca, obejmuje opieką dorosłych z wadą serca oraz zaburzeniami rytmu serca o różnej etiologii. Znajdują tu opiekę chorzy z nabytymi wadami serca, chorobą niedokrwienną serca, kardiomiopatiami (szczególnie arytmogenną kardiomiopatią prawej komory), zaburzeniami rytmu serca o różnej etiologii.