Oddział Chorób Zakaźnych i Przewodu Pokarmowego– Klinika Chorób Zakaźnych i Chorób Wątroby UM


Oddział Chorób Zakaźnych i Przewodu Pokarmowego. Klinika Chorób Zakaźnych i Chorób Wątroby UM

Pawilon  C II

Zakres udzielanych świadczeń

Wysoko wykwalifikowany zespół realizuje diagnostykę i leczenie pełnego zakresu chorób zakaźnych. Pełnienie od kilkunastu lat stałych, ostrych dyżurów zakaźnych dało w efekcie pełne przygotowanie każdego z członków do pełnienia usług w zakresie diagnostyki i terapii chorób zakaźnych, zarówno w ramach Izby Przyjęć jak i Oddziału.

Zespół Kliniki zajmuje się

  • rozpoznawaniem i leczeniem chorób zakaźnych i podejrzeń o choroby zakaźne,
  • rozpoznawaniem i leczeniem chorób wątroby wywoływanych przez wirusy hepatotropowe i czynniki autoimmunologiczne,
  • leczeniem chorób przewodu pokarmowego ze szczególnym uwzględnieniem chorób jelit spowodowanych czynnikami zakaźnymi, a także wrzodziejącego zapalenia jelita grubego.

Możliwości diagnostyczne

Na terenie Kliniki wykonywane są ponadto następujące procedury diagnostyczne i terapeutyczne:

  • biopsja wątroby,
  • rektoskopia,
  • nakłucie lędźwiowe,
  • nakłucie jamy brzusznej.

Klinika prowadzi kursy dla specjalizujących się w zakresie chorób zakaźnych. Prowadzone są także wykłady z chorób zakaźnych dla osób specjalizujących się z chorób wewnętrznych i gastroenterologii. Klinika prowadzi nadzór nad rozwojem naukowym uczestników Studium Doktoranckiego przy Uniwersytecie Medycznym.

Oprócz leczenia szpitalnego w poradniach Chorób Zakaźnych, Chorób Wątroby, prowadzone są usługi zakaźne w zakresie:

  • leczenia i diagnostyki chorób tropikalnych,
  • poradnictwa dla wyjeżdżających do krajów tropikalnych i innych.

Terapeutyczne programy zdrowotne (zakres świadczeń):

Nasza kadra

Ozdoba w kształcie DNA