Prof. dr hab. n. med. Aleksandra Lesiak

Starszy asystent, Koordynator Pododdziału

Jest specjalistą dermatologiem-wenerologiem, profesorem pełniącym funkcję koordynatora oddziału dziecięcego Kliniki Dermatologii Dziecięcej i Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i wykładowcą akademickim. To autorka i współautorka ponad dwustu artykułów oryginalnych i poglądowych, publikacji naukowych w czasopismach polskich i zagranicznych. Jej praca naukowa skupia się głównie na problemie nowotworów skóry, łuszczycy, chorób skóry u dzieci. Prof. dr hab. n. med. Aleksandra Lesiak jest członkiem Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, European Society for Dermatological Research, European Academy of Dermatology and Venereology. Odbyła staże zagraniczne (Francja, Wielka Brytania). W roku 2011 otrzymała prestiżowe stypendium L'OREAL dla Kobiet i Nauki, a w 2012 roku została laureatką konkursu Supertalenty w Medycynie. Od 2014 roku pełni funkcję przewodniczącej Sekcji Forum Młodych Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, a od 2015 wiceprzewodniczącej sekcji Onkologicznej PTD. Od września 2018 jest członkiem zarządu głównego Europejskiej Akademii Dermatologii i Wenerologii (EADV-European Academy of Dermatology and Venerology). To jedna z największych i najważniejszych organizacji zrzeszających praktyków dermatologii. Jest także członkiem międzynarodowego gremium Europejskiego Towarzystwa Dermatologii Pediatrycznej (ESPD).

Od momentu powstania w 2018 roku, jest zastępcą redaktora naczelnego „Forum Dermatologicum" czasopisma Sekcji Forum Młodych Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego (PTD), adresowanego do lekarzy dermatologów oraz osób specjalizujących się w zakresie dermatologii i wenerologii.

W 2020 roku objęła funkcję kierownika medycznego uruchomionego na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi projektu badawczego, który będzie realizował pierwsze na świecie badanie kliniczne u pacjentów z umiarkowaną i ciężką postacią AZS od 2 roku życia.

Prof. dr hab. n. med. Aleksandra Lesiak jest inicjatorką i uczestniczką licznych przedsięwzięć edukacyjnych dedykowanych pacjentom, których celem jest popularyzacja wiedzy z zakresu dermatologii i zwiększanie świadomości społecznej dotyczącej chorób dermatologicznych. Jest założycielką Łódzkiej Szkoły Atopii - projektu adresowanego do rodziców/opiekunów dzieci z problemami atopowego zapalenia skóry. Ponadto aktywnie działa w organizacjach i fundacjach skupiających Pacjentów z dermatologicznymi chorobami skóry, m.in.: Unią Stowarzyszeń Chorych na Łuszczycę, AMICUS Fundacją Łuszczycy i ŁZS czy Polskim Towarzystwem Chorób Atopowych (PTCA).