Strona korzysta z plików cookie. Korzystając z niej zgadzasz się na ich akceptację X

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Strona główna
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Nawigacja

Łódź, dn. 28.08.2014r.

OGŁOSZENIE

Przebudowa dachu hali kotłów Pawilonu P wraz z montażem paneli fotowoltaicznych w ramach projektu „Budowa małej jednostki wytwarzania energii cieplnej, elektrycznej i chłodu w skojarzeniu w WSSz im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi”

SPRAWA ZP 44/14

 

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dn. 28.08.2014r. pod nr 286754-2014

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Modyfikacja SIWZ

 

Wyjaśnienia do SIWZ

 

Unieważnienie postępowania


                
© 2009 Webessence All Rights Reserved.