Strona korzysta z plików cookie. Korzystając z niej zgadzasz się na ich akceptację X

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Strona główna
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Nawigacja

Łódź, dnia 28 lipca 2014r.

 

OGŁOSZENIE

wykonanie nasadzeń w ramach realizacji zadania pn. Poprawa warunków ekologicznych i stworzenie korzystnego mikroklimatu dla pacjentów na terenie WSSz im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi

 Sprawa ZP 38/14

 

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28 lipca 2014r. pod nr 251930-2014

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Modyfikacja SIWZ, zmiana terminu składania ofert, pismo nr WSSz-NZP-273/14

 

Wyjaśnienia do SIWZ, pismo nr WSSz-NZP-275/14 z dn. 01.08.2014r.

 

Wyjaśnienia do SIWZ, zmiana terminu składania ofert, pismo nr WSSz-NZP-277/14 z dn. 04.08.2014r.

 

Wynik postępowania


                
© 2009 Webessence All Rights Reserved.