Strona korzysta z plików cookie. Korzystając z niej zgadzasz się na ich akceptację X

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Strona główna
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Nawigacja

Łódź, dnia 07.05.2014r.

OGŁOSZENIE

wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem rozdzielacza c.o. w ramach projektu "Budowa małej jednostki wytwarzania energii cieplnej, elektrycznej i chłodu w skjarzeniu w WSSz im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi

sprawa ZP 24/14

 

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dn. 07.05.2014r. pod nr 153502-2014

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Wynik postępowania z dn. 26.05.2014r.


                
© 2009 Webessence All Rights Reserved.