Strona korzysta z plików cookie. Korzystając z niej zgadzasz się na ich akceptację X

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Strona główna
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Nawigacja

Łódź, dnia 28.04.2014r.

OGŁOSZENIE

Usługa transportu sanitarnego

Sprawa ZP 22/14

 

 

Og�oszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówie� Publicznych w dn. 28.04.2014r. pod nr 143496 - 2014

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Wyjaśnienia do SIWZ, modyfikacja SIWZ, zmiana terminu składania ofert, pismo z dn. 06.05.2014r.

 

Unieważnienie postępowania


                
© 2009 Webessence All Rights Reserved.