Strona korzysta z plików cookie. Korzystając z niej zgadzasz się na ich akceptację X

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Strona główna
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Nawigacja

OG�OSZENIE

dostawa leków specjalistycznych

Sprawa ZP 21/14


 

Og�oszenie o zamówieniu zamieszczone w Dzienniku Urz�dowym Unii Europejskiej w dn. 19. 04. 2014r. pod nr  2014/S 078-135213

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Wyja�nienia do SIWZ

 

Wynik postępowania

 

Sprostowanie wyniku - pismo z dn. 18.06.2014

 

Sprostowanie wyniku - pismo z dn. 03.07.2014


                
© 2009 Webessence All Rights Reserved.