Strona korzysta z plików cookie. Korzystając z niej zgadzasz się na ich akceptację X

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Strona główna
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Nawigacja

ód, dnia 02.04.2014r.

OGOSZENIE

Usuga odbioru i utylizacji odpadów medycznych niebezpiecznych

Sprawa ZP 20/14

 

Ogoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówie Publicznych w dn. 02.04.2014r. pod nr 112080 - 2014

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Wyjanienia do SIWZ, modyfikacja i zmiana terminu skadania ofert, pismo nr WSSz-NZP-142/14 z dn.07.04.2014r.

 

Wynik postpowania z dn. 23.04.2014r.


                
© 2009 Webessence All Rights Reserved.