Strona korzysta z plików cookie. Korzystając z niej zgadzasz się na ich akceptację X

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Strona główna
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Nawigacja

Łódź, dnia 5 marca 2014r.

 

OGŁOSZENIE

wykonanie nasadzeń w ramach realizacji zadania pn. Poprawa warunków ekologicznych i stworzenie korzystnego mikroklimatu dla pacjentów na terenie WSSz im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi

 Sprawa ZP 16/14

 

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 5 marca 2014r. pod nr 73786-2014

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Unieważnienie postępowania


                
© 2009 Webessence All Rights Reserved.