Strona korzysta z plików cookie. Korzystając z niej zgadzasz się na ich akceptację X

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Strona główna
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Nawigacja

Łódź, dn. 25.02.2014r.

OGŁOSZENIE

Usługa transportu medycznego

sprawa ZP 13/14

 

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dn. 25.02.2014r. pod nr 65912-2014

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Wyjaśnienia do SIWZ, pismo nr WSSz-NZP-90/14 z dn. 03.03.2014r.

 

Unieważnienie postępowania


                
© 2009 Webessence All Rights Reserved.