Strona korzysta z plików cookie. Korzystając z niej zgadzasz się na ich akceptację X

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Strona główna
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Nawigacja

Łódź, dn. 24.02.2014r.

 

OGŁOSZENIE

Usługa odbioru i utylizacji odpadów medycznych i niebezpiecznych

Sprawa ZP 10/14

 

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dn. 24.02.2014r. pod nr 64192-2014

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Wyjaśnienia do SIWZ, modyfikacja, zmiana terminu składania ofert, pismo nr WSSz-NZP-91/14 z dn. 03.03.2014r.

 

Unieważnienie postępowania


                
© 2009 Webessence All Rights Reserved.