Strona korzysta z plików cookie. Korzystając z niej zgadzasz się na ich akceptację X

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Strona główna
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Nawigacja

Łódź, dnia 16 grudnia 2013r.

Dostawa odczynników wraz z udostÄpnieniem aparatów do pracowni bakteriologii, dostawa testów potwierdzenia western blot HIV wraz z udostÄpnieniem oprogramowania i skanera do odczytu i interpretacji oraz dostawa barwników hematologicznych

Sprawa ZP 90/13

 

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku UrzÄdowym Unii Europejskiej pod nr 2013/S 243-422534 w dn. 14.12.2013r.

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Wyjaśnienia do SIWZ, modyfikacja SIWZ, przedłużenie terminu składania ofert

 

Wynik postÄpowania z dnia 21 lutego 2014r.

 

Wynik z dnia  31.03.2014r.


                
© 2009 Webessence All Rights Reserved.