Strona korzysta z plików cookie. Korzystając z niej zgadzasz się na ich akceptację X

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Strona główna
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Nawigacja

Łódź, dn. 19 listopada 2013r.

 

Nadzór autorski i serwis dla aplikacji LIS CENTRUM

sprawa ZP 89/13

 

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dn. 19.11.2013r. pod nr 245081-2013

 

Specyfikacja Istotnych  Warunków Zamówienia

 

Unieważnienie postępowania z dnia 09.12.2013r.


                
© 2009 Webessence All Rights Reserved.