Strona korzysta z plików cookie. Korzystając z niej zgadzasz się na ich akceptację X

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Strona główna
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Nawigacja

Łódź dn. 31 października 2013r.

Przebudowa części budynku P dla potrzeb budowy małej jednostki wytwarzania energii cieplnej, elektrycznejoraz chłodu w skojarzeniu

sprawa ZP 81/13

 

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dn. 31.10.2013r. pod nr 446146-2013

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Modyfikacja SIWZ, zmiana terminu składania ofert - pismo nr WSSz-NZP-475/13 z dn. 06.11.2013r.

 

Wyjaśnienia do SIWZ, modyfikacja, zmiana terminu składania ofert, pismo nr WSSz-NZP-483/13 z dn. 14.11.2013r.

 

Wynik postępowania z dnia 28 listopada 2013r.


                
© 2009 Webessence All Rights Reserved.