Strona korzysta z plików cookie. Korzystając z niej zgadzasz się na ich akceptację X

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Strona główna
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Nawigacja

Łódź, dn. 31 października 2013r.

 

Przebudowa wewnętrznych dróg i parkingów na terenie  WSSz im. dr Wł.Biegańskiego w Łodzi

sprawa ZP 82/13

 

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dn. 31.10.2013r. pod nr 446052-2013

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Modyfikacja SIWZ i zmiana terminu składania ofert, pismo nr WSSz-NZP-474/13 z dn. 06.11.2013r.

 

Wyjaśnienia do SIWZ, pismo nr WSSz-NZP-481/13 z dn. 12.11.2013r.

 

Unieważnienie postępowania

 


                
© 2009 Webessence All Rights Reserved.